Kontakt

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego 1

01-022 Warszawa

tel.: 22 636 25 71-75

www.fww.org.pl

knowamerica@fww.pl

made by mmarkowski.com
Wyniki II etapu

27 lutego 2017 roku komisja w składzie: prof. Bohdan Szklarski (przewodniczący komisji), dr Anna Sosnowska-Jordanovska, Magdalena Maksimiuk, Wojciech Orliński, Justyna Duriasz-Bułhak, Aleksandra Żółtowska oraz Jędrzej Godlewski, omówiła i oceniła prace pisemne zgłoszone do finału konkursu Know America 2017.

 

Do drugiego etapu zgłoszono 51 prac. Każda praca była oceniana niezależnie przez 2 członków komisji wedle wcześniej ustalonych kryteriów. Kryteria te to: ujęcie tematu (0-15 punktów), wiedza (0-25 punktów), wykorzystanie źródeł (0-6 punktów), forma (0-12 punktów). Jeden sprawdzający mógł przyznać maksymalnie 58 punktów za esej. Ostateczną punktację uzyskano przez dodanie oceny dwóch członków komisji.

 

Zgodnie z regulaminem, komisja miała wyłonić autorów maksymalnie 30 najlepszych esejów. Komisja wyłoniła 15 laureatów, którzy mogą ubiegać się o główną nagrodę w konkursie oraz 14 finalistów, dla których nagrodą jest trzydniowe spotkanie w Warszawie (29-31.03.2016).

 

Laureatami konkursu Know America 2017 zostali:

 

 

Autor/ka eseju

Liczba punktów

1

Aleksandra

Kaczmarek

111

2

Patrycja

Grela

107

3

Anna

Leśniewska

105

4

Anna

Rybicka

103

5

Wiktoria

Saternus

99

6

Kacper

Kordek

98

7

Agnieszka

Staroń

98

8

Paulina

Pawiłowicz

97

9

Joanna

Furmańczyk

95

10

Wojciech

Pierwoła

94

11

Marcin

Dragańczuk

92

12

Julia

Kużdżał

89

13

Weronika

Gryczyńska

86

14

Michał

Literski

86

15

Joanna

Szymik

86

 

Osoby te zapraszamy do Warszawy we wtorek, 28 marca po południu. W środę 29 marca rano odbędzie się ostatni już – III etap konkursu, który pomoże nam wyłonić zwycięzców tegorocznej edycji Know America.

 

III etap konkursu Know America 2017 składa się z dwóch komponentów. 

 

Przed rozpoczęciem III etapu laureaci nakręcą krótkie filmy. Na stronie konkursu opublikowaliśmy trzy hasła dotyczące wydarzeń bieżących w Stanach Zjednoczonych. Każdy z laureatów musi przygotować krótką wypowiedź w języku angielskim w formie filmu na jedno z trzech haseł. Wypowiedź powinna mieć charakter krótkiego komentarza, który pozwoli uczestnikowi lub uczestniczce wykazać się znajomością tematu, na który się wypowiada, zademonstrować umiejętność analitycznego podejścia do problemu oraz zaprezentować swoje zdolności językowe (szczegóły w regulaminie wideo).

 

W Warszawie uczestnicy III etapu spotkają się z komisją, z którą przeprowadzą rozmowę. Pierwsza jej część będzie dotyczyła materiału wideo, a w drugiej części laureaci odpowiedzą na dwa pytania dot. historii, kultury lub polityki USA (jedno dłuższe, drugie krótsze), po wcześniejszym ich wylosowaniu.

 

Finalistami konkursu Know America 2017 w tym roku zostali:

 

16

Marcelina

Cyran

84

17

Matylda

Konarska

84

18

Piotr

Tomczuk

84

19

Anna

Rucińska

83

20

Filip

Kaźmierczak

82

21

Anna

Leśnikowska

82

22

Mateusz

Nowak

82

23

Natalia

Strzelecka

81

24

Julia

Klajnowska

78

25

Dominika

Woźniak

78

26

Maria

Achtelik

77

27

Łukasz

Matyaszczyk

76

28

Katarzyna

Kozioł

75

29

Magdalena

Muller

75

 

Osoby te zapraszamy do Warszawy w środę, 29 marca po południu.

Szczegóły pobytu w Warszawie zostaną udostępnione wkrótce.

 

WAŻNE! Osoby niepełnoletnie, które chcą przyjechać z opiekunem/opiekunką, proszone są o zgłoszenie danych opiekuna (imię i nazwisko, e-mail i nr tel.) do dnia 10.03.2017 roku drogą mailową.

 

Osoby, które nie zakwalifikowały się do grupy finalistów, a chcą poznać swój wynik, prosimy o kontakt mailowy na adres: knowamerica@fww.pl

 

lub zaloguj »